Rom Mobell nova s sc7731
Rom Mobell nova s sc7731 máy khóa pass đã fix done xong read lại file bằng Miracle box đã test nhiều máy lâm nạn tất cả sau khi flash với file náy done.
Thông tin máy :
Connecting to Phone,Wait..ok
  Hardware:sc8830
  Board:p1919_qhd
  CPU ABI:armeabi-v7a
  Manufacturer:spreadtrum
  Model:novas
  Android Ver:4.4.2
  bootloader ver:unknown
  USB config:mass_storage,adb
  User:liuyong
  Baseband ver:tm_base_mp_ii_w15.17|sc7731g_cp0_modem|04-23-2015 11:01:46
  Build number:p1919_novas_qhd_v1_0_6_20151015
  ID:kot49h
  Region:vn
  Language:vi
  Chipset:sc8830
  IMEI1:810195081901916
  Root:  Not Root
>>Done
Rom không chia sẽ hay mua và bàn chỉ hỗ trợ upp rom tại cửa hàng.

0 nhận xét: