Rom Iphone 6s plus mt6582Rom Iphone 6s plus mt6582 máy brick flash lại rom với file backup từ máy khác đã done không có bất kỳ lỗi nào.
Máy này nếu flash quá nhiều rom khác nhau sọc hay đen màn hình phải repair lại imei, nếu vẫn không có imei thì làm máy chơi game nhé.
Thông tin máy:
 Connecting to Phone,Wait..ok
  Writing Nvram...
  Need Root(su).
  Definition Applied
  Connecting to Phone,Wait..ok
  Hardware:mt6582
  Board:apple a9
  CPU ABI:armeabi-v7a
  Manufacturer:iphone
  Model:6s plus
  Android Ver:5.0
  bootloader ver:unknown
  USB config:mtp,adb
  User:zhixin
  FS:unknown
  Build number:ios9.0
  ID:ios9.0
  Region:us
  Language:en
  Chipset:mt6582
  Root:  Not Root
>>Done
Rom không chia sẽ hay mua bán chỉ hỗ trợ up rom tại cửa hàng.

0 nhận xét: