Rom stock FPT x506 sc7731 done

Rom stock FPT x506 sc7731 đã flash nhiều máy như treo logo hay những lỗi khác tta61t c3 sau khi flashh rom đều done.
Hình ảnh flash rom:
Rom không chia sẽ hay mua và bán chỉ hỗ trợ up rom tại cửa hàng.

0 nhận xét: