Rom Inew V7 mt6582

Rom Inew V7 mt6582 máy khóa pass đã xóa thành công và read lại fle chuẩn đã flash nhiều máy khác lỗi phần mềm done.
Thông tin máy:
Waiting for USB Port...
  Set PreLoader USB VCOM Port (COM4)
  Please Hold "ON" to connect with the phone...
  Connected to Phone.
  CPU: MT6582 SW:0001 Ver: CA01
  Downloading Boot8 ...
  EMMC Size: 0x03AB800000
  Flash Type: EMMC
  INT/EXT RAM  Size: 0x0+0x0
  Waiting for USB Port...
  Set DA USB VCOM Port (COM5)
  Reading preloader...
  Reading mbr...
  Reading ebr1...
  Reading nvram...
  Reading uboot...
  Reading bootimg...
  Reading recovery...
  Reading sec_ro...
  Reading logo...
  Reading android...
  Reading cache...
  Saving as scatter file...
>>Done!
Rom chĩ hỗ trợ up rom tại cửa hàng.

0 nhận xét: