Rom FPT X5 sc7731c

Rom FPT X5 sc7731c read bằng infinity cm2 chuẩn đã flash nhiều máy khác tất cả sau khi fllash rom máy không co1o bất kỳ lỗi nào.
Thông tin máy :
fpt x5 cs7731c
Model Name  : sp7731cea_dt_oversea
Model Brand : FPT
Model Device: scx20_sp7731cea
AndrVersion : 5.1
BaseBand CPU: SP7731CEA
Project Ver : GST_A22C_M30_R3F_V06_20160804
Model Ext   : FPT_X5
[Read Mode] : HSUSB : 0x3000
[FW_READER] : Reading Firmware Now ...
[Read Ok] : u-boot-spl-16k.bin
[Read Ok] : u-boot.bin
[Read Ok] : prodnv.img
[Read Ok] : sc7731C_CP0_modem.bin
[Read Ok] : DSP_DM_Gx.bin
[Read Ok] : nvitem_w.bin
[Read Ok] : sc8830g_modem_CP2_WCN_Trunk_W16.28.5_Release.bin
[Read Ok] : nvitem_wcn.bin
[Read Ok] : logo_480x854.bin
[Read Ok] : fblogo_480x854.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : oem.img
[Read Ok] : sysinfo.img
[Build Ok] : cache.img
[Read Ok] : recovery.img
[Build Ok] : userdata.img
AndroidInfo created
Firmware Size : 1262 MiB
Saved to : C:\Users\PTS\Desktop\SP7731CEA_scx20_sp7731cea_5.1_GST_A22C_M30_R3F_V06_20160804_FPT_X5\
Done!
Rom không chia sẽ hay mua và bán chỉ hỗ trợ up rom tại cửa hàng.

0 nhận xét: