Rom MIQ A8 mt6571

Rom MIQ A8 mt6571 máy hư cảm ứng thay xong read lại file chuẩn trền nền rom stock đã flash nhiều máy khác lâm nạn done.
Thông tin máy :
 Waiting for USB Port...
  Set MediaTek PreLoader USB VCOM (Android) (COM11)
  Please Hold "ON" to connect with the phone...
  Connected to Phone.
  CPU: MT6571 SW:0000 Ver: CA00
  Downloading Boot8 ...
  EMMC Size: 0x00E4000000
  Flash Type: EMMC
  INT/EXT RAM  Size: 0x0+0x0
  File Mode: C:\Users\PTS\Desktop\MIQ A8 MTK6571_1610281511.bin
  Reading(EMMC)...(0xE4000000)
  Saving as scatter file...
  OK. out: C:\Users\PTS\Desktop\MT6571_161028152723
  Read OK.
  total: 20 mins43 s
>>File save to:C:\Users\PTS\Desktop\MIQ A8 MTK6571_1610281511.bin
Rom không chia sẽ hay mua và bán chỉ hỗ trợ up rom tại chửa hàng.

0 nhận xét: