Rom Galaxy s7 g9350 mt6580


Rom Galaxy s7 g9350 mt6580 máy khóa pass đã remove xong và rtead ali5 file chuẩn trển nền rom stock rom đã flash nhiều máy khác ok.
Thông tin máy:
Wait for phone...
Phone found! [ 44 ]
Sync...
Inital Boot Ok!
BB_CPU_PID : 6580
BB_CPU_NME : [MediaTek] MT6580_S00
BB_CPU_EXT : 0xCA00 , 0x8A00 , 0x0000
Processing BROM stage
Settings for BROM configured!
SecCfgVal : 0x00000000
BromVer   : 0x00FF
BLVersion : 0x0001
PreLoader : Active [ Boot with PL ]
BootLdrSS : NORMAL with PRELOADER
Processing DA stage
DA Select done, will use MTK_AllInOne_DA_v5.1624.16.07
Sending and initialize DA ...
Running DA ver.4.2 on BBID : 0x94
NAND Flash : NOT INSTALLED
eMMC Flash : FE014E50314A3534411205280199319B
Initialize Memory ...
DRAM already initialized by Preloader
DAgent sent , init HW now
eMMC FlashIC initialized
[eMMC] : FLASH_VEN : 0xFE , OEM : 014E
[eMMC] : FLASH_INF : [MICRON] , A45J1
[eMMC] : FLASH_CID : FE014E50314A3534411205280199319B
[eMMC] : FLASH_BRT : 0x00100000 , 0x00100000 , 0x00100000
[eMMC] : FLASH_LEN : 0x00000000E9800000
[eMMC] : FLASH_UCP : 3736 MiB [eMMC 4 GiB]
DEV RID    : 0xDA785249C613292E02623CDAA5B23B57
INT RAM    : 0x00020000
EXT RAM    : 0x40000000 [1 GiB]
BOOT TYPE  : EMMC_FLASH_BOOT
SOC VERIFY : C1
Boot Ok!

Reading Flash Content now ...

xGPT : Normalize settings Ok!

Brand     : samsung
ProdName  : hero2qltezc
ProdModel : SM-G9350
Device    : hero2qltechn
AndroidVer: 6.0.1
MTKxCPU   : MT6580
MTKxPRJ   : ALPS.L1.MP6.V2.19_HCT6580.WEG.A.L_P55

[Read Ok] : preloader_hct6580_weg_a_l.bin
[Read Ok] : lk.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : recovery.img
[Read Ok] : logo.bin
[Read Ok] : secro.img
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : cache.img
[Read Ok] : userdata.img

[ScatCFG] : MT6580 / V1.1.2 / hct6580_weg_a_l / EMMC
Android Info saved
MAUI Meta DB saved
HWConfig Info saved
FW Size : 1331 MiB
Scatter saved to : C:\Users\PTS\Desktop\MT6580__samsung__SM-G9350__hero2qltechn__6.0.1__ALPS.L1.MP6.V2.19_HCT6580.WEG.A.L_P55\

All done!
Rom không chia sẽ hay mua và bán chỉ hỗ trợ up rom tại cửa hàng

0 nhận xét: