Rom Samsung tab Đài Loan T800 kt107 mt6580

Rom Samsung tab Đài Loan T800 kt107 mt6580 máy treo logo đã fix thành công và read lại file chuẩn trên nền rom stock rom đã flash nhiều máy khác ok.
Thông tin máy : 
Wait for phone...
Phone found! [ 22 ]
Sync...
Inital Boot Ok!
BB_CPU_PID : 6580
BB_CPU_NME : [MediaTek] MT6580_S00
BB_CPU_EXT : 0xCA00 , 0x8A00 , 0x0000
Processing BROM stage
Settings for BROM configured!
SecCfgVal : 0x00000000
BromVer   : 0x00FF
BLVersion : 0x0001
PreLoader : Active [ Boot with PL ]
BootLdrSS : NORMAL with PRELOADER
Processing DA stage
DA Select done, will use MTK_AllInOne_DA_v5.1624.16.07
Sending and initialize DA ...
Running DA ver.4.2 on BBID : 0x94
NAND Flash : NOT INSTALLED
eMMC Flash : 45010053445731364701BF33804BB1BD
Initialize Memory ...
DRAM already initialized by Preloader
DAgent sent , init HW now
eMMC FlashIC initialized
[eMMC] : FLASH_VEN : 0x45 , OEM : 0100
[eMMC] : FLASH_INF : [SANDISK] , G61WD
[eMMC] : FLASH_CID : 45010053445731364701BF33804BB1BD
[eMMC] : FLASH_BRT : 0x00400000 , 0x00400000 , 0x00400000
[eMMC] : FLASH_LEN : 0x00000003AB400000
[eMMC] : FLASH_UCP : 15028 MiB [eMMC 16 GiB]
DEV RID    : 0xFC29CABC9926698B18F1D561106C8B2D
INT RAM    : 0x00020000
EXT RAM    : 0x40000000 [1 GiB]
BOOT TYPE  : EMMC_FLASH_BOOT
SOC VERIFY : C1
Boot Ok!

Reading Flash Content now ...

xGPT : Normalize settings Ok!

Brand     : JTY
ProdName  : KT107
ProdModel : T800
Device    : KT107
AndroidVer: 5.1
MTKxCPU   : MT6580
MTKxPRJ   : KT107_L1_20160428

[Read Ok] : preloader_kt961_wyc.bin
[Read Ok] : lk.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : recovery.img
[Read Ok] : logo.bin
[Read Ok] : secro.img
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : cache.img
[Read Ok] : userdata.img

[ScatCFG] : MT6580 / V1.1.2 / kt961_wyc / EMMC
Android Info saved
MAUI Meta DB saved
HWConfig Info saved
FW Size : 1210 MiB
Scatter saved to : C:\Users\PTS\Desktop\MT6580__JTY__T800__KT107__5.1__KT107_L1_20160428\

All done!
Rom không chia sẽ hay mua và bán chỉ hỗ trợ up rom tại cửa hàng.

0 nhận xét: