Rom Bliss T99 mt6582 đã test nhiều máy

Rom Bliss T99 mt6582 máy hư cảm ứng thay xong read lại file chuẩn trên nền rom stock rom đã flash nhiều máy lâm nạn done.
Thông tin máy :
Wait for phone...
Phone found! [ 26 ]
Sync...
Inital Boot Ok!
BB_CPU_PID : 6582
BB_CPU_NME : [MediaTek] MT6582_S00
BB_CPU_EXT : 0xCA01 , 0x8A00 , 0x0000
Processing BROM stage
Settings for BROM configured!
SecCfgVal : 0x00000000
BromVer   : 0x00FF
BLVersion : 0x0001
PreLoader : Active [ Boot with PL ]
BootLdrSS : NORMAL with PRELOADER
Processing DA stage
DA Select done, will use MTK_AllInOne_DA_v5.1624.16.07
Sending and initialize DA ...
Running DA ver.4.2 on BBID : 0x87
NAND Flash : NOT INSTALLED
eMMC Flash : 110100303332473734008ACB97AC5291
Initialize Memory ...
DRAM already initialized by Preloader
DAgent sent , init HW now
eMMC FlashIC initialized
[eMMC] : FLASH_VEN : 0x11 , OEM : 0100
[eMMC] : FLASH_INF : [TOSHIBA] , 47G23
[eMMC] : FLASH_CID : 110100303332473734008ACB97AC5291
[eMMC] : FLASH_BRT : 0x00400000 , 0x00400000 , 0x00400000
[eMMC] : FLASH_LEN : 0x0000000747C00000
[eMMC] : FLASH_UCP : 29820 MiB [eMMC 32 GiB]
DEV RID    : 0xFC29CABCDAAB66C49E048D035B90910C
INT RAM    : 0x00020000
EXT RAM    : 0x40000000 [1 GiB]
BOOT TYPE  : EMMC_FLASH_BOOT
SOC VERIFY : C1
Boot Ok!

Reading Flash Content now ...

Brand     : JTY
ProdName  : kt096h_101
ProdModel : T99
Device    : kt096h_101
AndroidVer: 5.1.2
MTKxCPU   : MT6582
MTKxPRJ   : KT096H_20150828

[Read Ok] : preloader_kt096h_jty_port.bin
[Read Ok] : MBR
[Read Ok] : EBR1
[Read Ok] : lk.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : recovery.img
[Read Ok] : secro.img
[Read Ok] : logo.bin
[Read Ok] : EBR2
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : cache.img
[Read Ok] : userdata.img

[ScatCFG] : MT6582 / V1.1.1 / kt096h_jty_port / EMMC
Android Info saved
MAUI Meta DB saved
HWConfig Info saved
FW Size : 602 MiB
Scatter saved to : C:\Users\PTS\Desktop\MT6582__JTY__T99__kt096h_101__5.1.2__KT096H_20150828\

All done!
Rom không chia sẽ hay mua và bán chỉ hỗ trợ up rom tại cửa hàng.

0 nhận xét: