Rom Galaxy tab Đài Loan m106 mt6582


Rom Galaxy tab Đài Loan m106 mt6582 chuẩn read từ rom stock đã flash máy khác lỗi phần mềm done không có bất kỳ lỗi nào.
Thông tin máy :
Wait for phone...
Phone found! [ 26 ]
Sync...
Inital Boot Ok!
BB_CPU_PID : 6582
BB_CPU_NME : [MediaTek] MT6582_S00
BB_CPU_EXT : 0xCA01 , 0x8A00 , 0x0000
Processing BROM stage
Settings for BROM configured!
SecCfgVal : 0x00000000
BromVer   : 0x00FF
BLVersion : 0x0001
PreLoader : Active [ Boot with PL ]
BootLdrSS : NORMAL with PRELOADER
Processing DA stage
DA Select done, will use MTK_AllInOne_DA_v5.1624.16.07
Sending and initialize DA ...
Running DA ver.4.2 on BBID : 0x87
NAND Flash : NOT INSTALLED
eMMC Flash : 90014A4841473265040201A208C6704F
Initialize Memory ...
DRAM already initialized by Preloader
DAgent sent , init HW now
eMMC FlashIC initialized
[eMMC] : FLASH_VEN : 0x90 , OEM : 014A
[eMMC] : FLASH_INF : [HYNIX] , e2GA
[eMMC] : FLASH_CID : 90014A4841473265040201A208C6704F
[eMMC] : FLASH_BRT : 0x00200000 , 0x00200000 , 0x00200000
[eMMC] : FLASH_LEN : 0x00000003AB800000
[eMMC] : FLASH_UCP : 15032 MiB [eMMC 16 GiB]
DEV RID    : 0xFC29CABC64EE19C9AEF8C3E90F408FEF
INT RAM    : 0x00020000
EXT RAM    : 0x40000000 [1 GiB]
BOOT TYPE  : EMMC_FLASH_BOOT
SOC VERIFY : C1
Boot Ok!

Reading Flash Content now ...

Brand     : M106
ProdName  : M106
ProdModel : M106
Device    : M106
AndroidVer: 5.1.1
MTKxCPU   : MT6582
MTKxPRJ   : ALPS.KK1.MP1.V2.36

[Read Ok] : preloader_b906_tab.bin
[Read Ok] : MBR
[Read Ok] : EBR1
[Read Ok] : lk.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : recovery.img
[Read Ok] : secro.img
[Read Ok] : logo.bin
[Read Ok] : EBR2
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : cache.img
[Read Ok] : userdata.img

[ScatCFG] : MT6582 / V1.1.1 / b906_tab / EMMC
Android Info saved
MAUI Meta DB saved
HWConfig Info saved
FW Size : 735 MiB
Scatter saved to : C:\Users\PTS\Desktop\MT6582__M106__M106__M106__5.1.1__ALPS.KK1.MP1.V2.36\

All done!
Rom không chia sse4 hay mua và bán chỉ hỗ trợ up rom tại cửa hàng.

0 nhận xét: