Odin tất cả các phiên bản

Tất cả Phiên bản Odin trong một file exe các bạn tải về chỉ cần khởi động và flash rom cho các máy Samsung.

Odin all in one : download
 Bổ sung thêm:  Odin 3.09
                          Odin 3.10
                          Odin 4.38
                          Odin 3.10
                          Odin 3.10.6

1 nhận xét: