Flash file pac n9300 mini china


Sau một thời gian tìm kiếm file chạy cho e nó. thì đa số các ae múc file chạy đều die máy hoặc treo cảm ứng. e cũng đã dính 1 em. vì là máy mới nhập về nên xót của. thức ngày ngủ đêm , e đã tìm ra đc file chính gốc của e nó. chạy ko treo cảm ứng, ko chết máy, e xin phép chia sẻ cho ae đang trùm mền cho e nó. và nếu gặp kèo lock thì múc cho nhanh chóng. test ok

Link rom: here
Driver : here
Tool : here

0 nhận xét: