B1 Archive phần mềm hỗ trợ nén và giải nén file rar,zip và b1

B1 Archive alt

B1 Archive phần mềm hỗ trợ nén và giải nén file zip và b1 phần mềm này theo mình đang sử dụng thấy nó nén file khá tôt file sau khi nén xong dung lượng nhỏ hơn file rar và zip,tuy phần phần mềm này ít phổ biến hơn winrar và winzip nhưng sau khi nén file ít lỗi hơn khi chia sẻ file.
Link tải file : phuctoanstore

0 nhận xét: