Gionee P5W xóa tài khoản Google done
Gionee P5W khóa tài khoản Google ở màn hình kích hoạt đã xóa vĩnh viễn thành công không có bất kỳ lỗi nào.

0 nhận xét: