Rom LVmobile LV117 mt6572Rom LVmobile LV117 mt6572 máy bình thường read lại file chua63nn đã flash nhiều máy lâm nạn tất sau khi flash với rom này ok.
Thông tin máy :
 Connecting to Phone,Wait..ok
  Hardware:mt8312c
  Board:w706
  CPU ABI:armeabi-v7a
  Manufacturer:alps
  Model:lv_117
  Android Ver:4.4.2
  bootloader ver:unknown
  USB config:mass_storage,adb
  User:zhengqf
  FS:unknown
  Baseband ver:moly.wr8.w1315.md.wg.mp.v72, 2015/03/05 13:45
  Build number:alps.kk1.mp7.v1.44
  ID:kot49h
  Region:vn
  Language:vi
  Chipset:
  Root:  Not Root
>>Done
Chỉ hỗ trợ up rom tại cửa hàng.

1 nhận xét: