Tiếng Việt Vivo Y18L

Tiếng Việt Vivo Y18L máy thị trường China đã Việt hóa thành công trên nền rom stock không có bất kỳ lỗi nào đã test,máy giao gấp nên không có hình ảnh và các thông tin khác.

1 nhận xét: