Rom KNC MD809 mt6589Rom KNC MD809 mt6589 máy khóa pass Gmail đã fix xong read lại file chuẩn và test nhiều máy như treo logo hay những lỗi khác done.
Thông tin máy : 
  Connecting to Phone,Wait..ok
  Hardware:mt8389
  Board:esky89_tb_jb2
  CPU ABI:armeabi-v7a
  Manufacturer:alps
  Model:md-809
  Android Ver:4.2.2
  bootloader ver:unknown
  USB config:mass_storage,adb
  User:xinw
  FS:unknown
  Baseband ver:moly.wr8.w1248.md.wg.mp.v19.p4, 2013/09/02 21:20
  Build number:alps.jb2.mp.v1.21
  ID:jdq39
  Region:us
  Language:en
  Chipset:
  Root:  Not Root
  Done
Chỉ hỗ trợ up rom tại cửa hàng.

0 nhận xét: