Rom Wave thunder tab 702 mt6582Rom Wave thunder tab 702 mt6582 máy khóa pass đã fix donexong read lại chuẩn và test nhiều áy khác lâm nạn tất cả ok.
Thông tin máy :
Connecting to Phone,Wait..ok
  Hardware:mt8382
  Board:along82_tb_jb5
  CPU ABI:armeabi-v7a
  Manufacturer:alps
  Model:along82_tb_jb5
  Android Ver:4.2.2
  bootloader ver:unknown
  USB config:mass_storage,adb
  User:yuanqi
  FS:unknown
  Baseband ver:moly.wr8.w1315.md.wg.mp.v23, 2014/02/11 14:21
  Build number:alps.jb5.tablet.mp.v1.24
  ID:jdq39
  Region:us
  Language:en
  Chipset:
  Root:  Rooted
>>Done
Chỉ hỗ trợ up rom tại cửa hàng.

0 nhận xét: