Tiếng Việt Gionee V185Tiếng Việt Gionee V185 máy thị trường China không hỗ trợ tiếng Việt và CH Play đã Việt hóa thành công trên nền rom stock và thêm CH Play done.

0 nhận xét: