Rom Masstel N550 sc7731


Rom Masstel N550 sc7731 máy hư cảm ứng thay xong read lại chuẩn đã flash nhiều máy khác lâm nạn tất cả done
Thông tin read file :
  Scanning USB Serial port...
  SU2Serial Port: COM42
  Connecting to Phone,Wait..
  Done.
  Infor: SPRD3
  Initialize boot17...
  reading,Wait...
  prodnv...
  splloader...
  wmodem...
  wdsp...
  wcnmodem...
  logo...
  boot...
  system...
  cache...
  recovery...
  userdata...
  Read Completed.
  File save to: C:\Users\Admin\Desktop\Masstel n550 SCxx.mira
Rom không chia sẽ chỉ hỗ trợ up rom tại cửa hàng.

0 nhận xét: