Rom 2Good Aura sc7731

Rom 2Good Aura sc7731 máy khóa pass đã fix thành công và read lại chuẩn dạng mira đã flash nhiều máy lâm nạn tất cả ok.
Thông tin read file :
Scanning USB Serial port...
  SU2Serial Port: COM43
  Connecting to Phone,Wait..
  Done.
  Infor: SPRD3
  Initialize boot17...
  reading,Wait...
  prodnv...
  splloader...
  wmodem...
  wdsp...
  wcnmodem...
  logo...
  boot...
  system...
  cache...
  recovery...
  userdata...
  Read Completed.
>>File save to: C:\Users\PTS\Desktop\2Good aura SCxx.mira
Rom không chia sẽ chỉ hỗ trợ up rom tại cửa hàng.

0 nhận xét: