Rom LG G2 mt6572


Rom LG G2 mt6572 máy khóa pass đã xóa thành công và read lại file chuẩn trên nền rom stock đã test nhiều máy lỗi phần mềm tất cả done.
Thông tin read file :
 Waiting for USB Port...
  Set PreLoader USB VCOM Port (COM3)
  Please Hold "ON" to connect with the phone...
  Connected to Phone.
  CPU: MT6572 SW:0000 Ver: CA01
  Downloading Boot8 ...
  EMMC Size: 0x00E9000000
  Flash Type: EMMC
  INT/EXT RAM  Size: 0x0+0x0
  Waiting for USB Port...
  Set DA USB VCOM Port (COM4)
  File Mode: C:\Users\PTS\Desktop\LG G2 MTK6572_1607300405.bin
  Reading(EMMC)...(0xE9000000)
  Saving as scatter file...
  OK. out: C:\Users\PTS\Desktop\MT6572_160730042408
  Read OK.
  Rom không chia sẽ chỉ hỗ trợ up rom tại cửa hàng.

0 nhận xét: