Rom FPT life 4 music mt6582

Rom FPT life 4 music mt6582 máy khóa mật khẩu đã fix done xong read lại file chuẩn rom đã test nhiều máy khác ok.
Thông tin read file :
 Waiting for USB Port...
  Set PreLoader USB VCOM Port (COM14)
  Please Hold "ON" to connect with the phone...
  Connected to Phone.
  CPU: MT6582 SW:0001 Ver: CA01
  Downloading Boot8 ...
  EMMC Size: 0x00E9000000
  Flash Type: EMMC
  INT/EXT RAM  Size: 0x0+0x0
  Waiting for USB Port...
  Set DA USB VCOM Port (COM26)
  Reading preloader...
  Reading mbr...
  Reading ebr1...
  Reading nvram...
  Reading uboot...
  Reading bootimg...
  Reading recovery...
  Reading sec_ro...
  Reading logo...
  Reading ebr2...
  Reading android...
  Reading cache...
  Saving as scatter file...
>>Done!
Rom không chia sẽ hayy mua và bán.

0 nhận xét: