Rom FPT x502 sc7731 chuẩn

Rom FPT x502 sc7731 máy reo logo sử dụng file stock dạng pac này flash lại máy xong khởi động lại máy không có bất kỳ lỗi nào.
Hình ảnh flash rom:

Rom không chia sẽ hay mua và bán chỉ hỗ trợ up rom tại cửa hàng.

0 nhận xét: