Rom Oppo d301 mt6580
Rom Oppo d301 mt6580 máy nhãn đề modell d301 nhưng khi vào xem thông tin thì p9 plus chipp mt6580 file chuẩn đã test nhiều máy.
Thông tin máy:
Connecting to Phone,Wait..ok
  Hardware:mt6580
  Board:
  CPU ABI:armeabi-v7a
  Manufacturer:leimin
  Model:p9 plus
  Android Ver:6.0
  bootloader ver:unknown
  USB config:mass_storage,adb
  User:yanhb
  FS:unknown
  Baseband ver:moly.wr8.w1449.md.wg.mp.v6, 2016/05/30 17:31
  Build number:l18_zydk_l1-1_dok_en_qhd_v04_20160806
  ID:lmy47i
  Region:us
  Language:en
  Chipset:mt6580
  Root:  Not Root
>>Done
Rom không chia sẽ hay mua và bán chỉ hỗ trợ up rom tại cửa hàng.

0 nhận xét: