Rom Dany t400 mt6582


Rom Dany t400 mt6582 tình trạng máy khoa mật khẩu đã fix thành co6nng và read lại chuẩn đã flash nhiều máy khác lỗi phần mềm tât cả ok.
Thông tin read file :
  Waiting for USB Port...
  Set PreLoader USB VCOM Port (COM20)
  Please Hold "ON" to connect with the phone...
  Connected to Phone.
  CPU: MT6582 SW:0001 Ver: CA01
  Downloading Boot8 ...
  EMMC Size: 0x01CD000000
  Flash Type: EMMC
  INT/EXT RAM  Size: 0x0+0x0
  Waiting for USB Port...
  Set DA USB VCOM Port (COM60)
  File Mode: C:\Gsm Flasher Tools\Miracle-Box-2.27A\DANY T400 MTK6582_1609132238.bin
  Reading(EMMC)...(0xCD000000)
  Saving as scatter file...
  OK. out: C:\Users\PTS\Desktop\MT6582_160913225023
  Read OK.
  total: 15 mins39 s
>>File save to:C:\Gsm Flasher Tools\Miracle-Box-2.27A\DANY T400 MTK6582_1609132238.bin
Rom không chia sẽ hay mua và bán chỉ hỗ trợ up rom tại cửa hàng.

0 nhận xét: