Rom FPT X403 sc7731

Rom FPT X403 sc7731 máy khoá mật khẩu đã xóa thành công và read lại chuẩn dạng mira đã flash nhiều máy lỗi phần mềm tất cả ok.
Thông tin read file :
Scanning USB Serial port...
  SU2Serial Port: COM6
  Connecting to Phone,Wait..
  Done.
  Infor: SPRD3
  Initialize boot22...
  reading,Wait...
  prodnv...
  splloader...
  wmodem...
  wdsp...
  wcnmodem...
  logo...
  fbootlogo...
  boot...
  system...
  cache...
  recovery...
  userdata...
  Read Completed.
>>File save to: C:\Users\PTS\Desktop\fpt x403 SCxx.mira
Soft b1 : download

Link pass : phuctoanstore

0 nhận xét: