Rom Netfone M9 mt6572

Rom Netfone M9 mt6572 máy khóa mât khẩu đã fix done xong read lại chuẩn trên nền rom stockk đã flash nhiều máy khác lỗi phần mềm ok.
Thông tin read file : 
 Waiting for USB Port...
  Set PreLoader USB VCOM Port (COM4)
  Please Hold "ON" to connect with the phone...
  Connected to Phone.
  CPU: MT6572 SW:0000 Ver: CA01
  Downloading Boot8 ...
  EMMC Size: 0x00EC000000
  Flash Type: EMMC
  INT/EXT RAM  Size: 0x0+0x0
  Waiting for USB Port...
  Set DA USB VCOM Port (COM5)
  File Mode: C:\Gsm Flasher Tools\Miracle-Box-2.27A\NETFONE M9 MTK6572_1609131445.bin
  Reading(EMMC)...(0xEC000000)
  Saving as scatter file...
  OK. out: C:\Users\PTS\Desktop\MT6572_160913152139
  Read OK.
  total: 23 mins52 s
>>File save to:C:\Gsm Flasher Tools\Miracle-Box-2.27A\NETFONE M9 MTK6572_1609131445.bin
Rom không chia sẽ hay mua và bán chỉ hỗ trợ up rom tại cửa hàng.

0 nhận xét: