Rom máy tính bảng 2good pro 2 mt6572


Rom 2good tablet pro 2 mt6572 mý khóa pass đã fix thành công và read ali5 file chuẩn trên nền rom stock file đã flash nhiều máy khác done.
Thông tin :
Waiting for USB Port...
  Set MediaTek PreLoader USB VCOM (Android) (COM11)
  Please Hold "ON" to connect with the phone...
  Connected to Phone.
  CPU: MT6572 SW:0000 Ver: CA01
  Downloading Boot8 ...
  EMMC Size: 0x00E9000000
  Flash Type: EMMC
  INT/EXT RAM  Size: 0x0+0x0
  Waiting for USB Port...
  Set MediaTek DA USB VCOM (Android) (COM9)
  File Mode: C:\Users\PTS\Desktop\2GOOG PRO 2 MTK6572_1611051259.bin
  Reading(EMMC)...(0xE9000000)
  Saving as scatter file...
  OK. out: C:\Users\PTS\Desktop\MT6572_161105131953
  Read OK.
  total: 22 mins59 s
  File save to:C:\Users\PTS\Desktop\2GOOG PRO 2 MTK6572_1611051259.bin

  ***********************
  Connecting to Phone,Wait..ok
  Hardware:mt6572
  Board:v706
  CPU ABI:armeabi-v7a
  Manufacturer:alps
  Model:2good pro 2
  Android Ver:4.4.2
  bootloader ver:unknown
  USB config:mass_storage,adb
  User:hwd
  FS:unknown
  Baseband ver:moly.wr8.w1315.md.wg.mp.v62, 2014/09/23 19:34
  Build number:alps.kk1.mp7.v1.22
  ID:k706hwd
  Region:vn
  Language:vi
  Chipset:
  Root:  Not Root
>>Done
Rom không chia sẽ hay mua và bán chỉ hỗ trợ up rom tại cửa hàng.

0 nhận xét: