Rom Cutepad TX-M7022 mt6572
Rom Cutepad  TX-M7022 mt6572 máy hư cảm ứng đã thay xong và read lại file chuẩn rom đã flash nhiều máy khác lâm nạn ok.
Thông tin máy :
  Connecting to Phone,Wait..ok
  Hardware:mt8312c
  Board:w706
  CPU ABI:armeabi-v7a
  Manufacturer:alps
  Model:cutepad tx-m7022(1505)
  Android Ver:4.4.2
  bootloader ver:unknown
  USB config:mass_storage,adb
  User:zhengqf
  FS:unknown
  Baseband ver:moly.wr8.w1315.md.wg.mp.v72, 2015/03/05 13:49
  Build number:alps.kk1.mp7.v1.44
  ID:kot49h
  Region:vn
  Language:vi
  Root:  Not Root
  Done
*****************
 Waiting for USB Port...
  Set MediaTek PreLoader USB VCOM (Android) (COM11)
  Please Hold "ON" to connect with the phone...
  Connected to Phone.
  CPU: MT6572 SW:0000 Ver: CA01
  Downloading Boot8 ...
  EMMC Size: 0x01D2000000
  Flash Type: EMMC
  INT/EXT RAM  Size: 0x0+0x0
  Waiting for USB Port...
  Set MediaTek DA USB VCOM (Android) (COM9)
  Reading preloader...
  Reading mbr...
  Reading ebr1...
  Reading nvram...
  Reading uboot...
  Reading bootimg...
  Reading recovery...
  Reading sec_ro...
  Reading logo...
  Reading android...
  Saving as scatter file...
>>Done!
Rom không chia sẽ hayy mua và bán chỉ hỗ trợ up rom tại cửa hàng.

0 nhận xét: