Rom Masstel N520 sc7731c

Rom Masstel N520 sc7731c read từ máy chuẩn đã flash nhiều máy khác như dính virus hay treo logo tất cả sau khi flash rom done.
Thông tin máy :
masstel n520
Model Name  : c177_jyk_292
Model Brand : Masstel_N520
Model Device: c177_jyk_292
AndrVersion : 6.0
BaseBand CPU: C177_JYK_292
Project Ver : MRA58K release-keys
Model Ext   : Masstel N520

[Read Mode] : HSUSB : 0x3000

[FW_READER] : Reading Firmware Now ...

[Read Ok] : u-boot-spl-16k.bin
[Read Ok] : u-boot.bin
[Read Ok] : prodnv.img
[Read Ok] : sc7731C_CP0_modem.bin
[Read Ok] : DSP_DM_Gx.bin
[Read Ok] : nvitem_w.bin
[Read Ok] : sc8830g_modem_CP2_WCN_Trunk_W16.28.5_Release.bin
[Read Ok] : nvitem_wcn.bin
[Read Ok] : logo_480x854.bin
[Read Ok] : fblogo_480x854.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : sysinfo.img
[Build Ok] : cache.img
[Read Ok] : recovery.img
[Build Ok] : userdata.img

AndroidInfo created
Firmware Size : 1542 MiB
Saved to : C:\Users\PTS\Desktop\C177_JYK_292_c177_jyk_292_6.0_MRA58K_release-keys_Masstel_N520\
Done!
Rom không chia sẽ hay mua và bán chỉ hỗ trợ up rom tại cửa hàng.

0 nhận xét: