Rom Mobell Nova F2 sc7731

Rom Mobell Nova F2 sc7731 chuẩn read bằng Infinity CM2 đã flash nhiều máy khác như treo logo hay những lỗi khác tất cả sau khi flash rom done.
Thông tin máy:
Step  #2 : Select logic
Select Logic : SC7731
Step  #3 : Processing data
Build PAC
[ADD FILE] : nvitem_w.bin
[ADD FILE] : nvitem_wcn.bin
[ADD FILE] : prodnv.img
[ADD FILE] : u-boot-spl-16k.bin
[ADD FILE] : sc7731g_CP0_modem.bin
[ADD FILE] : DSP_DM_Gx.bin
[ADD FILE] : sc8830g_modem_CP2_WCN_14D_W15.31.1_Release.bin
[ADD FILE] : logo_480x854.bin
[ADD FILE] : fblogo_480x854.bin
[ADD FILE] : boot.img
[ADD FILE] : system.img
[ADD FILE] : cache.img
[ADD FILE] : recovery.img
[ADD FILE] : userdata.img
[ADD FILE] : u-boot.bin
Build Ok! Result : 0x0017
Sign PAC ...
Sign Ok! FW compiled!
Elapsed: 00:01:36
Saved to : Mobell Nova_F2.pac
Done!
Rom không chia sẽ hay mua và bán chỉ hỗ trợ up rom tại cửa hàng.

0 nhận xét: