Rom Note 5 n9208 mt6572 4.4.2Rom Note 5 n9208 mt6572 4.4.2 máy dính virus đã remove thành công và read lại file chuẩn trên nền rom stock.
Thông tin máy :
Wait for phone...
Phone found! [ 7 ]
Sync...
Inital Boot Ok!
BB_CPU_PID : 6572
BB_CPU_NME : [MediaTek] MT6572_S00
BB_CPU_EXT : 0xCA01 , 0x8A00 , 0x0000
Processing BROM stage
Settings for BROM configured!
SecCfgVal : 0x00000000
BromVer   : 0x00FF
BLVersion : 0x0001
PreLoader : Active [ Boot with PL ]
BootLdrSS : NORMAL with PRELOADER
Processing DA stage
DA Select done, will use MTK_AllInOne_DA_v5.1624.16.07
Sending and initialize DA ...
Running DA ver.4.2 on BBID : 0x88
NAND Flash : NOT INSTALLED
eMMC Flash : 11010030303447453001A112165E52D9
Initialize Memory ...
DRAM already initialized by Preloader
DAgent sent , init HW now
eMMC FlashIC initialized
[eMMC] : FLASH_VEN : 0x11 , OEM : 0100
[eMMC] : FLASH_INF : [TOSHIBA] , 0EG40
[eMMC] : FLASH_CID : 11010030303447453001A112165E52D9
[eMMC] : FLASH_BRT : 0x00200000 , 0x00200000 , 0x00080000
[eMMC] : FLASH_LEN : 0x00000000EC000000
[eMMC] : FLASH_UCP : 3776 MiB [eMMC 4 GiB]
DEV RID    : 0xDA785249A8C82602D26D599DCE0A19D6
INT RAM    : 0x00020000
EXT RAM    : 0x20000000 [512 MiB]
BOOT TYPE  : EMMC_FLASH_BOOT
SOC VERIFY : C1
Boot Ok!

[AP] : Initial info read Ok!

Brand     : alps
ProdName  : rtech72_we_72_kk
ProdModel : Sony Xperia Z3
Device    : rtech72_we_72_kk
AndroidVer: 4.4.2
MTKxCPU   : MT6572
MTKxPRJ   : ALPS.KK1.MP6.V1

Done!

Rom không chia sẽ hay mua và bán chỉ hỗ trộ up rom tại cửa hàng.

0 nhận xét: