Rom Oppo M4 mt6572

Rom Oppo M4 mt6572 chuẩn backup từ máy bình thường rom đã flash nhiều máy khác lâm nạn tất cả đều ok.
Thông tin máy :
Wait for phone...
Phone found! [ 7 ]
Sync...
Inital Boot Ok!
BB_CPU_PID : 6572
BB_CPU_NME : [MediaTek] MT6572_S00
BB_CPU_EXT : 0xCA01 , 0x8A00 , 0x0000
Processing BROM stage
Settings for BROM configured!
SecCfgVal : 0x00000000
BromVer   : 0x00FF
BLVersion : 0x0001
PreLoader : Active [ Boot with PL ]
BootLdrSS : NORMAL with PRELOADER
Processing DA stage
DA Select done, will use MTK_AllInOne_DA_v5.1624.16.07
Sending and initialize DA ...
Running DA ver.4.2 on BBID : 0x88
NAND Flash : 00AD00BC00900055005400AD00BC0000
eMMC Flash : NOT INSTALLED
Initialize Memory ...
DRAM already initialized by Preloader
DAgent sent , init HW now
NAND FlashIC initialized
[NAND] : FLASH_VEN : 0x008B , [HYNIX] H9DA4VH2GJAMCR_4EM
[NAND] : FLASH_DIE : 00AD 00BC 0090 0055 0054 00AD 00BC
[NAND] : FLASH_LEN : 0x20000000
[NAND] : FLASH_EXT : 0800/0040/01/NIM_Px-2
DEV RID    : 0xDA785249B8248CC591DD5F06B1F9C091
INT RAM    : 0x00020000
EXT RAM    : 0x20000000 [512 MiB]
BOOT TYPE  : NAND_FLASH_BOOT
SOC VERIFY : C1
Boot Ok!

Reading Flash Content now ...

[Read Ok] : preloader_q3_m144_10b_a_m4.bin
[Read Ok] : lk.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : recovery.img
[Read Ok] : secro.img
[Read Ok] : logo.bin
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : cache.img
[Read Ok] : usrdata.img

[ScatCFG] : MT6572 / V1.1.1 / q3_m144_10b_a_m4 / NAND
FW Size : 275 MiB

Brand     : M4
ProdName  : M4
ProdModel : M4
Device    : M4
AndroidVer: 4.4.2
MTKxCPU   : MT6572
MTKxPRJ   : ALPS.KK1.MP7.V1

Android Info saved

Scatter saved to : C:\Users\PTS\Desktop\MT6572_NAND_M4__M4__M4__4.4.2__ALPS.KK1.MP7.V1

Done!
Rom không chia sẽ hay mua và bán chỉ hỗ trợ up rom tại cửa hàng.

0 nhận xét: