Philips S308 trắng màn hình
Philips S308 trắng màn hình mất imei sử dụng rom stockk flash lại máy xong khởi động lại máy mất imei fix luôn thành công.
Thông tin máy :
Hardware:mt6572
Board:Philips S308
CPU ABI:armeabi-v7a
Manufacturer:Philips
Model:Philips S308
Android Ver:4.4.2
bootloader ver:unknown
USB config:mass_storage,adb
User:builder2013
FS:EXT4
Baseband ver:MOLY.WR8.W1315.MD.WG.MP.V36.P1, 2014/05/05 10:35
Build number:S308_M6572K_1523_V10A_VN
IMEI1: 862391026727107
IMEI2: 862391026007468
Root:  Not Root
Done

0 nhận xét: