Rom Gionee S5.5 mt6592 tiếng Việt

Rom Gionee S5.5 mt6592 tiếng Việt máy treo logo đã fix thành công và read lại file chuẩn rom đã flash nhiều máy lâm nạn tất cả done.
Flash rom với Flashtool
Tải file về bung nén và khởi động Flashtool chọn file như hình


Sau khi chọn file bấm download như hình


 Tắt hẳn điện thoại và gắn pin vào nhấn giữ chỉ nút tăng hoặc giảm âm lượng kết nối điện thoại với máy tính để flash rom.
Nếu máy có thiết kế pin không thể tháo rời thì tắt hẳn điện thoại của bạn và kết nối phone với pc để flash rom.
Rom không chia sẽ chỉ hỗ trợ up rom tại cửa hàng.

0 nhận xét: