Rom Samsung tab Đài Loan T800 kt107 mt6580

Rom Samsung tab Đài Loan T800 kt107 mt6580 main kt961d_n2_v1.0 máy treo logo đã fix thành công và read lại file chuẩn trên nền rom stock rom đã flash nhiều máy khác ok.
Thông tin máy : 
Wait for phone...
Phone found! [ 22 ]
Sync...
Inital Boot Ok!
BB_CPU_PID : 6580
BB_CPU_NME : [MediaTek] MT6580_S00
BB_CPU_EXT : 0xCA00 , 0x8A00 , 0x0000
Processing BROM stage
Settings for BROM configured!
SecCfgVal : 0x00000000
BromVer   : 0x00FF
BLVersion : 0x0001
PreLoader : Active [ Boot with PL ]
BootLdrSS : NORMAL with PRELOADER
Processing DA stage
DA Select done, will use MTK_AllInOne_DA_v5.1624.16.07
Sending and initialize DA ...
Running DA ver.4.2 on BBID : 0x94
NAND Flash : NOT INSTALLED
eMMC Flash : 45010053445731364701BF33804BB1BD
Initialize Memory ...
DRAM already initialized by Preloader
DAgent sent , init HW now
eMMC FlashIC initialized
[eMMC] : FLASH_VEN : 0x45 , OEM : 0100
[eMMC] : FLASH_INF : [SANDISK] , G61WD
[eMMC] : FLASH_CID : 45010053445731364701BF33804BB1BD
[eMMC] : FLASH_BRT : 0x00400000 , 0x00400000 , 0x00400000
[eMMC] : FLASH_LEN : 0x00000003AB400000
[eMMC] : FLASH_UCP : 15028 MiB [eMMC 16 GiB]
DEV RID    : 0xFC29CABC9926698B18F1D561106C8B2D
INT RAM    : 0x00020000
EXT RAM    : 0x40000000 [1 GiB]
BOOT TYPE  : EMMC_FLASH_BOOT
SOC VERIFY : C1
Boot Ok!

Reading Flash Content now ...

xGPT : Normalize settings Ok!

Brand     : JTY
ProdName  : KT107
ProdModel : T800
Device    : KT107
AndroidVer: 5.1
MTKxCPU   : MT6580
MTKxPRJ   : KT107_L1_20160428

[Read Ok] : preloader_kt961_wyc.bin
[Read Ok] : lk.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : recovery.img
[Read Ok] : logo.bin
[Read Ok] : secro.img
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : cache.img
[Read Ok] : userdata.img

[ScatCFG] : MT6580 / V1.1.2 / kt961_wyc / EMMC
Android Info saved
MAUI Meta DB saved
HWConfig Info saved
FW Size : 1210 MiB
Scatter saved to : C:\Users\PTS\Desktop\MT6580__JTY__T800__KT107__5.1__KT107_L1_20160428\

All done!
Rom không chia sẽ hay mua và bán chỉ hỗ trợ up rom tại cửa hàng.

0 nhận xét: