Coolpad e561 xóa tài khoản Google done


Coolpad e561 quên mật khẩu đã reset xong nhưng máy chạy Android 5.1.1 nên dính tài khoản Google sau một hồi loay xoay cũng ok không có bất kỳ lỗi nào.

0 nhận xét: