Infocus M370 treo logo flash rom ok

Infocus M370 nhận máy treo logo loay xoay một tí sử dụng file stock này flash lại xong khởi động lại máy hoạt động trở lại bình thường chỉ cần chọn tiếng Việt là done.
Link pass : phuctoanstore ( đã bao gồm rom,tool và driver)

0 nhận xét: