Rom Masstel N6 sc7731g

Rom Masstel N6 sc7731g chuẩn đã flash nhiều máy lỗi phần mềm như treo logo hay những lỗi khác tất cả sau khi flash rom ok.
Flash rom với Flashtool
Tải file về bung nén và khởi động Flashtool chọn file như hình


Sau khi chọn file bấm download như hình


 Tắt hẳn điện thoại và gắn pin vào nhấn giữ chỉ nút tăng hoặc giảm âm lượng kết nối điện thoại với máy tính để flash rom.
Nếu máy có thiết kế pin không thể tháo rời thì tắt hẳn điện thoại của bạn và kết nối phone với pc để flash rom.
Rom hông chi sẽ hay mua và bán chỉ hỗ trợ up rom tại cửa hàng.

0 nhận xét: