Tiếng Việt Samsung J120f 5.1.1Tiếng Việt Samsung J120f 5.1.1 máy xách tay về từ nước ngoài không hỗ trợ tie61nng Việt đã Việt hóa thành công trên nền rom gốc không có bất kỳ lỗi nào.

0 nhận xét: