Rom Alcatel i216x mt6582


Rom Alcatel i216x mt6582 máy khóa mật khẩu đã fix thành công và read lại file chuẩn trên nền rom stock.
Thông tin máy :
Wait for phone...
Phone found! [ 5 ]
Sync...
Inital Boot Ok!
BB_CPU_PID : 6582
BB_CPU_NME : [MediaTek] MT6582_S00
BB_CPU_EXT : 0xCA01 , 0x8A00 , 0x0000
Processing BROM stage
Settings for BROM configured!
SecCfgVal : 0x00000000
BromVer   : 0x00FF
BLVersion : 0x0001
PreLoader : Active [ Boot with PL ]
BootLdrSS : NORMAL with PRELOADER
Processing DA stage
DA Select done, will use MTK_AllInOne_DA_v5.1624.16.07
Sending and initialize DA ...
Running DA ver.4.2 on BBID : 0x87
NAND Flash : NOT INSTALLED
eMMC Flash : 15010034594D443352013556624B71EF
Initialize Memory ...
DRAM already initialized by Preloader
DAgent sent , init HW now
eMMC FlashIC initialized
[eMMC] : FLASH_VEN : 0x15 , OEM : 0100
[eMMC] : FLASH_INF : [SAMSUNG] , R3DMY
[eMMC] : FLASH_CID : 15010034594D443352013556624B71EF
[eMMC] : FLASH_BRT : 0x00400000 , 0x00400000 , 0x00080000
[eMMC] : FLASH_LEN : 0x00000000E9000000
[eMMC] : FLASH_UCP : 3728 MiB [eMMC 4 GiB]
DEV RID    : 0xFC29CABCF5340F27EF154D41772BD40D
INT RAM    : 0x00020000
EXT RAM    : 0x20000000 [512 MiB]
BOOT TYPE  : EMMC_FLASH_BOOT
SOC VERIFY : C1
Boot Ok!

Reading Flash Content now ...

Brand     : TCL
ProdName  : I216X
ProdModel : I216X
Device    : PIXI7
AndroidVer: 4.4.2
MTKxCPU   : MT6582
MTKxPRJ   : ALPS.KK1.MP1.V2.16

[Read Ok] : preloader_pixo7_3g.bin
[Read Ok] : MBR
[Read Ok] : EBR1
[Read Ok] : lk.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : recovery.img
[Read Ok] : secro.img
[Read Ok] : logo.bin
[Read Ok] : EBR2
[Read Ok] : custpack.img
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : cache.img
[Read Ok] : userdata.img

[ScatCFG] : MT6582 / V1.1.1 / pixo7_3g / EMMC
Android Info saved
HWConfig Info saved
FW Size : 1337 MiB
Scatter saved to : C:\Users\Store\Desktop\MT6582__TCL__I216X__PIXI7__4.4.2__ALPS.KK1.MP1.V2.16\

All done!
Rom không chia sẽ hay mua và bán chỉ hỗ trợ up rom tại cửa hàng.

0 nhận xét: