Rom Bliss t100s mt6582 chuẩn flashtool

Rom Bliss t100s mt6582 stock

Rom Bliss t100s mt6582 chuẩn

Rom Bliss t100s mt6582 mainboard  kt096h_c4_v03 máy hư cảm ứng đã thay xong và read lại file chuẩn trên nền rom stock file đã flash nhiều máy khác done.
Thông tin máy : 
Wait for phone...
Phone found! [ 9 ]
Sync...
Inital Boot Ok!
BB_CPU_PID : 6582
BB_CPU_NME : [MediaTek] MT6582_S00
BB_CPU_EXT : 0xCA01 , 0x8A00 , 0x0000
Processing BROM stage
Settings for BROM configured!
SecCfgVal : 0x00000000
BromVer   : 0x00FF
BLVersion : 0x0001
PreLoader : Active [ Boot with PL ]
BootLdrSS : NORMAL with PRELOADER
Processing DA stage
DA Select done, will use MTK_AllInOne_DA_v5.1624.16.07
Sending and initialize DA ...
Running DA ver.4.2 on BBID : 0x87
NAND Flash : NOT INSTALLED
eMMC Flash : 1101003033324739340008D22CAE9F31
Initialize Memory ...
DRAM already initialized by Preloader
DAgent sent , init HW now
eMMC FlashIC initialized
[eMMC] : FLASH_VEN : 0x11 , OEM : 0100
[eMMC] : FLASH_INF : [TOSHIBA] , 49G23
[eMMC] : FLASH_CID : 1101003033324739340008D22CAE9F31
[eMMC] : FLASH_BRT : 0x00400000 , 0x00400000 , 0x00080000
[eMMC] : FLASH_LEN : 0x0000000747C00000
[eMMC] : FLASH_UCP : 29820 MiB [eMMC 32 GiB]
DEV RID    : 0xFC29CABC782A7FB8825A93911ED917B8
INT RAM    : 0x00020000
EXT RAM    : 0x40000000 [1 GiB]
BOOT TYPE  : EMMC_FLASH_BOOT
SOC VERIFY : C1
Boot Ok!

Reading Flash Content now ...

Brand     : JTY
ProdName  : T100S
ProdModel : T100S
Device    : T100S
AndroidVer: 5.1
MTKxCPU   : MT6582
MTKxPRJ   : KT107H_20150828

[Read Ok] : preloader_kt096h_101.bin
[Read Ok] : MBR
[Read Ok] : EBR1
[Read Ok] : lk.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : recovery.img
[Read Ok] : secro.img
[Read Ok] : logo.bin
[Read Ok] : EBR2
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : cache.img
[Read Ok] : userdata.img

[ScatCFG] : MT6582 / V1.1.1 / kt096h_101 / EMMC
Android Info saved
MAUI Meta DB saved
HWConfig Info saved
FW Size : 626 MiB
Scatter saved to : C:\Users\Store\Desktop\MT6582__JTY__T100S__T100S__5.1__KT107H_20150828\

All done!
Rom không chia sẽ hay mua và bán chỉ hỗ trợ up rom tại cửa hàng.

0 nhận xét: