Rom Cutepad tab 4 m9601 mt6580Rom Cutepad tab 4 m9601 mt6580 máy khoa mật khẩu đã fix thành công và read lại file chuẩn trên nền rom stock,romda994 flash máy khác lâm nạn ok.
Thông tin máy :
Wait for phone...
Phone found! [ 9 ]
Sync...
Inital Boot Ok!
BB_CPU_PID : 6580
BB_CPU_NME : [MediaTek] MT6580_S00
BB_CPU_EXT : 0xCA00 , 0x8A00 , 0x0000
Processing BROM stage
Settings for BROM configured!
SecCfgVal : 0x00000000
BromVer   : 0x00FF
BLVersion : 0x0001
PreLoader : Active [ Boot with PL ]
BootLdrSS : NORMAL with PRELOADER
Processing DA stage
DA Select done, will use MTK_AllInOne_DA_v5.1624.16.07
Sending and initialize DA ...
Running DA ver.4.2 on BBID : 0x94
NAND Flash : NOT INSTALLED
eMMC Flash : F301F3424152554E2001B9100ACD9363
[WARNING] : MEMORY_eMMC_VALIDATE_FAILED
Initialize Memory ...
DRAM already initialized by Preloader
DAgent sent , init HW now
eMMC FlashIC initialized
[eMMC] : FLASH_VEN : 0xF3 , OEM : 01F3
[eMMC] : FLASH_INF : [NOT_IN_BASE] , NURA
[eMMC] : FLASH_CID : F301F3424152554E2001B9100ACD9363
[eMMC] : FLASH_BRT : 0x00400000 , 0x00400000 , 0x00080000
[eMMC] : FLASH_LEN : 0x000000039A580000
[eMMC] : FLASH_UCP : 14757 MiB [eMMC 16 GiB]
DEV RID    : 0xFC29CABC8DD18EE7A2553231D2886CA0
INT RAM    : 0x00020000
EXT RAM    : 0x40000000 [1 GiB]
BOOT TYPE  : EMMC_FLASH_BOOT
SOC VERIFY : C1
Boot Ok!

Reading Flash Content now ...

xGPT : Normalize settings Ok!

Brand     : alps
ProdName  : full_K960
ProdModel : K960
Device    : K960
AndroidVer: 5.1
MTKxCPU   : MT6580
MTKxPRJ   : ALPS.L1.MP6.V2_JLINK6580.WEG.VF.L_P26

[Read Ok] : preloader_k801.bin
[Read Ok] : lk.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : recovery.img
[Read Ok] : logo.bin
[Read Ok] : custom.img
[Read Ok] : secro.img
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : cache.img
[Read Ok] : userdata.img

[ScatCFG] : MT6580 / V1.1.2 / k801 / EMMC
Android Info saved
MAUI Meta DB saved
HWConfig Info saved
FW Size : 977 MiB
Scatter saved to : C:\Users\Store\Desktop\MT6580__alps__K960__K960__5.1__ALPS.L1.MP6.V2_JLINK6580.WEG.VF.L_P26\

All done!
Rom không chia sẽ hay mau và bán chỉ hỗ trợ up rom tại cửa hàng.

0 nhận xét: