Rom I-life tablet mt6572

Rom I-life tablet mt6572 file read từ máy bình thường trên nền rom stock rom đã flash nhiều máy khác lâm nạn done.
Thông tin máy :
Wait for phone...
Phone found! [ 5 ]
Sync...
Inital Boot Ok!
BB_CPU_PID : 6572
BB_CPU_NME : [MediaTek] MT6572_S00
BB_CPU_EXT : 0xCA01 , 0x8A00 , 0x0000
Processing BROM stage
Settings for BROM configured!
SecCfgVal : 0x00000000
BromVer   : 0x00FF
BLVersion : 0x0001
PreLoader : Active [ Boot with PL ]
BootLdrSS : NORMAL with PRELOADER
Processing DA stage
DA Select done, will use MTK_AllInOne_DA_v5.1624.16.07
Sending and initialize DA ...
Running DA ver.4.2 on BBID : 0x88
NAND Flash : NOT INSTALLED
eMMC Flash : FE014E5030585858581075C0EAF9A0F7
Initialize Memory ...
DRAM already initialized by Preloader
DAgent sent , init HW now
eMMC FlashIC initialized
[eMMC] : FLASH_VEN : 0xFE , OEM : 014E
[eMMC] : FLASH_INF : [MICRON] , XXXX0
[eMMC] : FLASH_CID : FE014E5030585858581075C0EAF9A0F7
[eMMC] : FLASH_BRT : 0x00200000 , 0x00200000 , 0x00200000
[eMMC] : FLASH_LEN : 0x00000001D2000000
[eMMC] : FLASH_UCP : 7456 MiB [eMMC 8 GiB]
DEV RID    : 0xFC29CABC6B2E051431E00B75C05BC06C
INT RAM    : 0x00020000
EXT RAM    : 0x40000000 [1 GiB]
BOOT TYPE  : EMMC_FLASH_BOOT
SOC VERIFY : C1
Boot Ok!

Reading Flash Content now ...

Brand     : alps
ProdName  : td695
ProdModel : td695
Device    : td695
AndroidVer: 4.2.2
MTKxCPU   : MT6572
MTKxPRJ   : ALPS.JB3.MP.V1

[Read Ok] : preloader_td695.bin
[Read Ok] : MBR
[Read Ok] : EBR1
[Read Ok] : lk.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : recovery.img
[Read Ok] : secro.img
[Read Ok] : logo.bin
[Read Ok] : EBR2
[Read Ok] : custom.img
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : cache.img
[Read Ok] : userdata.img

[ScatCFG] : MT6572 / V1.1.1 / td695 / EMMC
Android Info saved
HWConfig Info saved
FW Size : 762 MiB
Scatter saved to : C:\Users\Store\Desktop\MT6572__alps__td695__td695__4.2.2__ALPS.JB3.MP.V1\

All done!
Rom không chia sẽ hay mua và bán chỉ hỗ trợ up rom tại cửa hàng.

0 nhận xét: