Rom Ophone n7 mt6571

Rom Ophone n7 mt6571 máy hư cảm ứng thasy xong read lại file chuẩn rom đã flash nhiều máy khác tất cả done.
Thông tin máy :
Wait for phone...
Phone found! [ 5 ]
Sync...
Inital Boot Ok!
BB_CPU_PID : 6571
BB_CPU_NME : [MediaTek] MT6571_S00
BB_CPU_EXT : 0xCA00 , 0x8D00 , 0x0000
Processing BROM stage
Settings for BROM configured!
SecCfgVal : 0x00000000
BromVer   : 0x00FF
BLVersion : 0x0001
PreLoader : Active [ Boot with PL ]
BootLdrSS : NORMAL with PRELOADER
Processing DA stage
DA Select done, will use MTK_AllInOne_DA_v5.1624.16.07
Sending and initialize DA ...
Running DA ver.4.2 on BBID : 0x8B
NAND Flash : NOT INSTALLED
eMMC Flash : 11010030303447453001899A11AC51BB
Initialize Memory ...
DRAM already initialized by Preloader
DAgent sent , init HW now
eMMC FlashIC initialized
[eMMC] : FLASH_VEN : 0x11 , OEM : 0100
[eMMC] : FLASH_INF : [TOSHIBA] , 0EG40
[eMMC] : FLASH_CID : 11010030303447453001899A11AC51BB
[eMMC] : FLASH_BRT : 0x00200000 , 0x00200000 , 0x00080000
[eMMC] : FLASH_LEN : 0x00000000EC000000
[eMMC] : FLASH_UCP : 3776 MiB [eMMC 4 GiB]
DEV RID    : 0xFC29CABC9F15703B89CB13106EA3BA77
INT RAM    : 0x00020000
EXT RAM    : 0x20000000 [512 MiB]
BOOT TYPE  : EMMC_FLASH_BOOT
SOC VERIFY : C1
Boot Ok!

Reading Flash Content now ...

Brand     : Ophone
ProdName  : t825k_v1_c_mxx_x019_n7
ProdModel : N7
Device    : t825k_v1_c_mxx_x019_n7
AndroidVer: 4.4.2
MTKxCPU   : MT6571
MTKxPRJ   : T825K_V1_C_MXX_X019_N7_324_V1003_20160912

[Read Ok] : preloader_t825k_v1_c_mxx_x019_n7.bin
[Read Ok] : MBR
[Read Ok] : EBR1
[Read Ok] : lk.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : recovery.img
[Read Ok] : secro.img
[Read Ok] : logo.bin
[Read Ok] : EBR2
[Read Ok] : test.img
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : cache.img
[Read Ok] : userdata.img

[ScatCFG] : MT6571 / V1.1.1 / t825k_v1_c_mxx_x019_n7 / EMMC
Android Info saved
MAUI Meta DB saved
HWConfig Info saved
FW Size : 878 MiB
Scatter saved to : C:\Users\PTSTORE\Desktop\MT6571__Ophone__N7__t825k_v1_c_mxx_x019_n7__4.4.2__T825K_V1_C_MXX_X019_N7_324_V1003_20160912\

All done!
Rom không chia sẽ hay mua và bán chỉ hỗ trợ up rom tại cửa hàng.

0 nhận xét: