Rom Galaxy tab Đài Loan m106 mt6582


Rom Galaxy tab Đài Loan m106 mt6582 mainboard B906_mb_v1.2 chuẩn read từ rom stock đã flash máy khác lỗi phần mềm done không có bất kỳ lỗi nào.
Thông tin máy :
Wait for phone...
Phone found! [ 26 ]
Sync...
Inital Boot Ok!
BB_CPU_PID : 6582
BB_CPU_NME : [MediaTek] MT6582_S00
BB_CPU_EXT : 0xCA01 , 0x8A00 , 0x0000
Processing BROM stage
Settings for BROM configured!
SecCfgVal : 0x00000000
BromVer   : 0x00FF
BLVersion : 0x0001
PreLoader : Active [ Boot with PL ]
BootLdrSS : NORMAL with PRELOADER
Processing DA stage
DA Select done, will use MTK_AllInOne_DA_v5.1624.16.07
Sending and initialize DA ...
Running DA ver.4.2 on BBID : 0x87
NAND Flash : NOT INSTALLED
eMMC Flash : 90014A4841473265040201A208C6704F
Initialize Memory ...
DRAM already initialized by Preloader
DAgent sent , init HW now
eMMC FlashIC initialized
[eMMC] : FLASH_VEN : 0x90 , OEM : 014A
[eMMC] : FLASH_INF : [HYNIX] , e2GA
[eMMC] : FLASH_CID : 90014A4841473265040201A208C6704F
[eMMC] : FLASH_BRT : 0x00200000 , 0x00200000 , 0x00200000
[eMMC] : FLASH_LEN : 0x00000003AB800000
[eMMC] : FLASH_UCP : 15032 MiB [eMMC 16 GiB]
DEV RID    : 0xFC29CABC64EE19C9AEF8C3E90F408FEF
INT RAM    : 0x00020000
EXT RAM    : 0x40000000 [1 GiB]
BOOT TYPE  : EMMC_FLASH_BOOT
SOC VERIFY : C1
Boot Ok!

Reading Flash Content now ...

Brand     : M106
ProdName  : M106
ProdModel : M106
Device    : M106
AndroidVer: 5.1.1
MTKxCPU   : MT6582
MTKxPRJ   : ALPS.KK1.MP1.V2.36

[Read Ok] : preloader_b906_tab.bin
[Read Ok] : MBR
[Read Ok] : EBR1
[Read Ok] : lk.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : recovery.img
[Read Ok] : secro.img
[Read Ok] : logo.bin
[Read Ok] : EBR2
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : cache.img
[Read Ok] : userdata.img

[ScatCFG] : MT6582 / V1.1.1 / b906_tab / EMMC
Android Info saved
MAUI Meta DB saved
HWConfig Info saved
FW Size : 735 MiB
Scatter saved to : C:\Users\PTS\Desktop\MT6582__M106__M106__M106__5.1.1__ALPS.KK1.MP1.V2.36\

All done!
Rom không chia sse4 hay mua và bán chỉ hỗ trợ up rom tại cửa hàng.

0 nhận xét: